talk

Third space

คนอื่นเชียร์ให้ออกแต่เราเชียร์ให้อยู่ : ‘มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่’ safezone ของมนุษย์ทำงานที่แวะมาระบายทุกข์พร้อมหาทางออก